Revelation 1:1 Bisaya Cebuano

Ang pagpadayag ni Jesucristo, nga gihatag sa Dios kaniya sa pagpadayag ngadto sa iyang mga ulipon, bisan sa mga butang nga kinahanglan mahatabo sa madali; ug gisugo niya ug gipaila kini, pinaagi sa iyang manolonda, ngadto sa iyang ulipon nga si Juan; Revelation 1:1

Express Your Thoughts