Revelation 1:2 Bisaya Cebuano

Nga mao ang nagpamatuod sa pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod ni Jesucristo, bisan sa tanang mga butang nga iyang nakita.

Revelation 1:2

Express Your Thoughts