Philippians 1:1 Bisaya Cebuano

Si Pablo ug si Timoteo, mga ulipon ni Cristo Jesus, alang sa tanang mga balaan diha kang Cristo Jesus nga anaa sa Filipos, uban sa mga obispo ug sa mga diacono: – Philippians 1:1 Bisaya Cebuano

Philippians 1:1 Cebuano Bisaya New Testament Bible

Express Your Thoughts