Philippians 1:2 Bisaya Cebuano Version

Kaninyo ang gracia ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. – Philippians 1:2 Bisaya Cebuano Version

Philippians 1:2 Bisaya Cebuano Bible

Express Your Thoughts