Philippians 1:2 Tagalog Filipino Version

Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. – Philippians 1:2 Tagalog Filipino Bible

Philippians 1:2 Tagalog Filipino Version

Express Your Thoughts