Philippians 1:3 Bisaya

Nagapasalamat ako sa akong Dios sa tanan ko nga paghinumdum kaninyo. – Philippians 1:3 Bisaya Bible

Philippians 1:3 Bisaya Bible

Express Your Thoughts