Philippians 1:3 Tagalog Filipino

Ako’y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo’y aking naaalaala, – Philippians 1:3 Tagalog Filipino Bible

Philippians 1:3 Tagalog Filipino Bible: New Testament

Express Your Thoughts